Skip links

Online Nederlands oefenen tijdens corona

Tijdens de lockdown ten gevolge van de coronacrisis waren heel wat anderstaligen op zoek naar manieren om hun Nederlands verder te oefenen. Voor het aanleren van luister, lees- en schrijfvaardigheden is veel online materiaal beschikbaar op deze site van Nederlands oefenen. Het inoefenen van de Nederlandse taal (lees: spreken) werd door de Corona-maatregelen niet evident.

Heel wat bestaande praattafels gingen op zoek naar online alternatieven om anderstaligen toch spreekkansen te blijven bieden. Huis van het Leren vzw en het Agentschap voor Integratie en Inburgering ondersteunden tijdens de lockdown deze praattafels in het opstarten van hun online praatiniatieven. Daarnaast startten zij ook zelf een initiatief en ondersteunden zij vrijwilligers om online Nederlands te oefenen met anderstaligen.

Ik ben een nieuwe vrijwilliger
Ik ben een bestaande vrijwilliger en heb een vraag voor de digital coach
Ik ben organisator van een praattafel en wil deelnemen aan een lerend netwerk

Ben je tussen de 14 en 25 jaar en wil je graag Nederlands oefenen?

Ben je tussen de 14 en 25 jaar en wil je graag Nederlands oefenen met een anderstalige leeftijdsgenoot? Neem dan contact op met Vzw Tumult en zij matchen jou aan een anderstalige jongere om telefonisch of online te babbelen. Meer informatie kan je op hun website vinden.