Skip links

Wat doet Huis van het Leren?

Leerloopbaanbegeleiding via de deelwerking Leerwinkel vormt de eerst pijler van Huis van het Leren. Deze gratis en neutrale dienstverlening is gericht op volwassenen met een leervraag en/of leernood.

Onze doelen

  • een objectief overzicht bekomen van alle geschikte leermogelijkheden voor de specifieke situatie van de volwassene
  • volwassenen oriënteren naar een duurzame (leer)loopbaan
  • drempels tot levenslang leren én de arbeidsmarkt minimaliseren

Via onze projectenwerking hebben we expertise opgebouwd in bepaalde doelgroepen:

  • gedetineerden (LIO-project)
  • werkzoekenden (VDAB-samenwerking)
  • anderstaligen met ondernemingszin (SIREE-Interregproject)
  • hoogopgeleide anderstaligen (project @level2work, VDAB)
  • 17- tot 25-jarige OKAN-leerlingen (schakelklassen en grow2work, samenwerking met Provincie en VDAB)

Binnen de tweede pijler neemt Huis van het Leren bovendien een signaalfunctie op, en initiatieven met betrekking tot levenslang en levensbreed leren. Enkele voorbeelden:

  • netwerkevenementen organiseren om opleidingen beter af te stemmen op de arbeidsmarkt
  • signaleren wat er ontbreekt in het opleidingsaanbod, en daarrond actie ondernemen.

Om dit op een kwaliteitsvolle manier te kunnen doen, werken we samen met verschillende partners.

Wenst u meer informatie of wilt u samenwerken het Huis van het Leren? Contacteer ons!