Skip links

LIO: ‘Learning inside out’

Het ESF-project LIO – Learning Inside Out – maakt de dienstverlening van Leerwinkel toegankelijk voor gedetineerden. Wekelijks is Leerwinkel aanwezig in de gevangenissen van Brugge, Ieper en Ruiselede. De gedetineerden komen individueel op gesprek maar kunnen ook deelnemen aan groepssessies rond oriëntatie en leren leren.

Het aanbod van Leerwinkel is complementair aan het bestaande aanbod in de gevangenissen, en bestaat uit:

  • het onderwijsaanbod binnen de gevangenis (in regie van VOCVO) bijsturen;
  • de link leggen naar het netwerk van Huis van het Leren, o.a. door samen te werken met scholen om individuele trajecten (afstandsleren) op te starten binnen de gevangenis;
  • cliëntenoverleg organiseren (met de cliënt erbij) om binnen de muren de trajecten van verschillende dienstverleners op elkaar af te stemmen.

Leerwinkel maakt de brug “binnen-buiten” door ook na detentie de leerloopbaanbegeleiding verder te zetten als de ex-gedetineerde dit wenst.