Skip links

SIREE

Social Integration of Refugees through Education and Self-employment

Ondernemer-
schap

Nieuwkomers in België brengen een rugzak aan competenties en ervaring met zich mee. Vaak hebben ze interesse in het opstarten van een eigen zaak in België. Maar hoe begin je hieraan? Gezien Huis van het Leren reeds heel wat ervaring heeft met anderstaligen en de vraag naar ondernemerschap met de regelmaat van de klok tot bij ons komt, engageerden we ons binnen het Interreg 2 Zeeën SIREE-project om hierin een tiental nieuwkomers in te ondersteunen. Dit doen we onder meer door hen bij te staan met informatie, door te verwijzen naar de juiste begeleidingsinstanties, workshops te organiseren en/of te koppelen aan een mentor met heel wat ondernemerservaring

Onderwijs

Ondanks de geïndividualiseerde aanpak vanuit Leerwinkel merken we dat heel wat anderstaligen de weg onvoldoende vinden naar volwasseneneducatie. Daarom stapte Leerwinkel in 2018 mee in het Interreg-project SIREE. In het onderwijsluik engageren wij ons voor het toegankelijker maken van bepaalde onderwijsinstellingen voor anderstaligen, aan de hand van de methodiek ‘co-creatie’. Dit doen we aan de hand van acht leergemeenschappen. Binnen deze leergemeenschappen werken we samen met experts, anderstaligen, leerkrachten, coördinatoren, … om een actieplan te ontwikkelen. Dit actieplan ontstaat bottom-up maar wordt gevoed door onderzoek, interviews, good practices, …